Museum VALSE KUNST
Fake art museum


Aanmelden nieuwsbrief

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u Museums Vledder toestemming deze gegevens alleen te gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt zich altijd via de link onder aan de nieuwsbrief  weer afmelden. Uw gegevens worden dan direct uit ons databestand verwijderd. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.


 

 Nieuwsbrief 4 mei 2019

 

Van "Kunst tot Cash"

Op 20 april heeft ons eigen "Meisje met de Parel" de expositie "Van Kunst tot Cash" geopend. Alle vrijwilligers, vrienden en kunstenaars, die aan de expositie hebben bijgedragen waren hiervoor uitgenodigd. 's Morgens om half elf werden de gasten verwelkomd met koffie, thee en iets lekkers, waarna Gerard Conijn het verhaal over het meisje vertelde en de expositie werd geopend. Zijn act viel bij de vele gasten in goede smaak en is inmiddels op video vastgelegd, zodat bezoekers dit ook kunnen zien. Voor bezoekers die niet naar boven kunnen, bestaat tevens de mogelijkheid om in de Raadszaal een diashow van alle kunstwerken te zien.


"Het Huwelijk in allerlei vormen en details"

Ook op 1 mei was er een druk bezocht evenement. Een avond  voor de mensen, die ooit in het voormalige gemeentehuis van Vledder trouwden en een trouwfoto voor de expositie ter beschikking hebben gesteld, waren hiervoor uitgenodigd. De opkomst was geweldig, nog nooit waren zoveel vleddernaren tegelijk in het museum. Tiemen Stuiver, eind jaren vijftig gemeenteambtenaar in Vledder, gaf met een mooi verhaal een indruk hoe het er in die tijd in het gemeentehuis aan toe ging. Als toegift kregen alle bezoekers een rondleiding door de Valse Kunst. Voor velen een eerste kennismaking met de collectie van het museum. Deze geslaagde avond was door de expositiecommissie, in samenwerking met onze voormalige BABS, georganiseerd.


Politie doneert valse Picasso

Rechercheteam "Kunst, Antiek en Cultuurgoederen" van de Nationale politie doneert valse Picasso aan Museum Valse Kunst. Aanleiding voor deze donatie was een symposium over vervalsingen bij de Universiteit van Amsterdam. In aanwezigheid van onze voorzitter, maakte het rechercheteam bekend dat er mogelijk valse Picasso etsen uit de "Suite Vollard" ter veiling werden aangeboden. Na onderzoek werden 17 valse etsen ontdekt. Picasso heeft eind jaren dertig ongeveer 100 etsen voor Ambroise Voulard gemaakt. Na het overlijden van Ambroise is jaren later de uitgave, in een oplage van 250 stuks, pas gestart. Nu blijkt dat er nadien een enorme vervalsing op gang is gekomen. Tijdens hun bezoek aan Vledder heeft het team één van de etsen aan het museum geschonken. Het team is nog druk bezig met deze zaak en heeft de vervalser nog niet kunnen aanhouden.


Traplift actie krijgt vervolg

Vorig jaar is het museum met een actie voor een traplift gestart. Om aan de wettelijke verplichting als openbaar gebouw aan de toegankelijkheidseisen te voldoen, heeft het bestuur destijds besloten met de aanschaf van een traplift, hieraan gevolg te geven. De eerste bijdrage kwam van de RABO clubkasactie met € 618. Ook dit jaar willen we via de RABO clubkasactie donaties ontvangen. Zodra deze actie start wordt u geïnformeerd.
Intussen is in april de statiegeld actie via de COOP Simonides te Vledder van start gegaan. Ook via deze actie hopen we weer donaties te ontvangen. Om de bijdragen bij te houden, zal er bij de trap een thermometer komen waarop men de stand kan aflezen.

Dus ..... vergeet niet uw lege flessengeld via de donatieknop voor de traplift te bestemmen. 


ZEG HET VOORT!!!