Museum VALSE KUNST
  Een van de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe

Nalatenschap, legaten en schenkingen

Nalatenschap

Wilt u na uw leven een goede bestemming voor uw privé kunstbezit? Nalaten aan Museums Vledder is een mogelijkheid. Uw Valse kunst , Glaskunst of Noord-Nederlandse Kunst blijft zo bij ons in de toekomst beschikbaar voor de vele kunst liefhebbers die ons museum regelmatig bezoeken..

Als u Museums Vledder benoemt tot (mede) erfgenaam, krijgen wij daarmee recht op (een deel van) uw nalatenschap. Dit heet een erfstelling. U heeft dan nog altijd de keuze om daarnaast ook legaten toe te bedelen aan familieleden, dierbaren, andere instellingen of organisaties.

Legaten

Als u precies weet wat u ons wilt nalaten, kunt u dat ook als een legaat laten vastleggen in uw testament. Daarin vermeldt u welke kunststukken u aan ons wilt nalaten, of bijvoorbeeld een vast bedrag in geld of een percentage van het nalatenschap. De executeur keert de legaten namens de erfgenamen uit. Wij kunnen als ontvanger van zo’n legaat – als zogenaamde legataris – niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden van de nalatenschap.

Periodieke schenkingsakten

Overweegt u Het Museums Vledder voor een bepaalde periode een vast bedrag te schenken? Dan kunt u denken aan het afsluiten van een periodieke schenkingsakte. Het geschonken bedrag is dan volledig aftrekbaar van de belasting. Museums Vledder is een ANBI.

Wilt u ons als particulier steunen met een periodieke schenking, dan kan dat door middel van een schenkingsovereenkomst die we samen afsluiten. Dit scheelt notariële kosten. Kiest u voor een officiële akte die de notaris opmaakt, dan is ook dat mogelijk.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Als u besluit een schenkingsakte af te sluiten dan stelt de fiscus een aantal voorwaarden om het bedrag volledig af te mogen trekken van de belasting:

- vaste termijnen (ieder jaar hetzelfde bedrag schenken);

- een minimum aantal jaren (5 jaar).

Afsluiten Periodieke Schenkingsakte

U kunt de benodigde formulieren downloaden vanaf de website van de Belastingdienst:

Meer informatie over Periodieke Giften

Periodieke Schenkingsovereenkomst