Museum VALSE KUNST
  Een van de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe

ANBI status.

Stichting Museums Vledder heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om te voldoen aan de de thans geldende wet en regelgeving en de ANBI status te behouden is de stichting verplicht een aantal gegevens beschikbaar te stellen op de website. Deze zijn:

 1. Naam: Stichting Museums Vledder
 2. RSIN: 8096.79.073
 3. Adresgegevens:
  Stichting Museums Vledder
  Brink1
  8381 BE  Vledder
  0521-383352
  postmaster@museums-vledder.nl
 4. Doelstelling: De stichting stimuleert om op een laagdrempelige wijze kennis te kunnen nemen van kunst en cultuur in zuidwest-Drenthe.
 5.  Beleidsplan
 6. Bestuur:
  voorzitter/secretaris:  Barbara van Straten
  penningmeester:        Lauran Hazen                         
 7. ► Beloningsbeleid
 8. ► Jaarverslag
 9. ► Balans

     ► Staat van baten en lasten
     ► 
Grondslagen en toelichting