Museum VALSE KUNST
Fake art museum

ANBI status.

Stichting Museums Vledder heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om te voldoen aan de de thans geldende wet en regelgeving en de ANBI status te behouden is de stichting verplicht een aantal gegevens beschikbaar te stellen op de website. Deze zijn:

 1. Naam: Stichting Museums Vledder
 2. RSIN: 8096.79.073
 3. Adresgegevens:
  Stichting Museums Vledder
  Brink1
  8381 BE  Vledder
  0521-383352
  postmaster@museums-vledder.nl
 4. Doelstelling: De stichting stimuleert om op een laagdrempelige wijze kennis te kunnen nemen van kunst en cultuur in zuidwest-Drenthe.
 5.  Beleidsplan
 6. Bestuur:
  voorzitter:          Anneriek Koopmans-Wielinga
  secretaris:          Cees Hesse
  penningmeester: Lauran Hazen
  leden:                Toos Posthumus
                           Gert Dijkhuizen
                           Barbara van Straten
 7. ► Beloningsbeleid
 8. ► Jaarverslag
 9. ► Balans

     ► Staat van baten en lasten
     ► 
Grondslagen en toelichting